ویرایش آخرین تاریخ دفاع در ترم دوم سال 96-95 آخرین تاریخ دفاع در ترم دوم سال 96-95

آخرین تاریخ دفاع در ترم بهاری 1395-96 ، 31 شهریورماه می باشد. بدیهی است دانشجویان باید فواصل زمانی قبل از تاریخ دفاع را رعایت فرمایند. 


زهرا محمدی
پست شده در ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۳:۵۲