هدف

هدف دانشکده 

دانشگاه شهید باهنر کرمان به علت تعداد زیاد متقاضیان ورود به دانشگاه ها، عده زیادی از علاقمندان به تحصیل در دانشگاه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی پشت در های کنکور جا می مانند. در بسیاری از موارد این افراد با صرف مخارج گزاف روانه کشور های خارجی می گردند وسرمایه زیادی از کشور خارج نموده و موجبات نگرانی خانواده ها را نیز فراهم می آورند. بدین جهت دانشگاه شهید باهنر کرمان در صدد بر آمد تا با تاسیس یک پردیس دانشگاهی امکان تحصیل در داخل کشور و دانشگاه معتبری چون دانشگاه کرمان برای این افراد فراهم آید.