میزان شهریه دانشجویان ورودی 1401-1400 کلیه مقاطع تحصیلی


کوثر امیری نسب
سلام شهریه کارشناسی چند است
پست شده در ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۲۳:۴۵
سمیه صوغانی
سلام شهریه ارشد رشته حسابداری برای ورودی 1400 چند هست.
پست شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۰:۵۸