فرم کارشناسی

برای اطلاع از آخرین تغییرات فرمهای زیر و همچنین فرمهای پروپوزال، نگارش پایان نامه و اخبار و قوانین تحصیلات تکمیلی به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.uk.ac.ir مراجعه نمائید.

فرم ارائه سمینار کارشناسی ارشد (فایل WORD)

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان پردیس دانشگاهی (WORD / PDF)

شیوه نامه کارشناسی ارشد (PDF)