فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد
فرم ها

برای اطلاع از آخرین تغییرات فرمهای زیر و همچنین فرمهای پروپوزال، نگارش پایان نامه و اخبار و قوانین تحصیلات تکمیلی به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir/Default2.aspx?Id=9428 مراجعه نمائید.

فرم ارائه سمینار کارشناسی ارشد (فایل WORD)



آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (فایل PDF)
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد94 (فایل PDF)



سایر فایل ها
راهنمای نگارش پایان نامه ارشد 
مراحل دفاع از پایان نامه و رساله
مراحل فارغ التحصیلی و تسویه حساب
راهنمای تحویل CD پایان نامه