ثبت نام پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری سال 1396

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری سال 1396 ضمن عرض تبریک به تمامی پذیرفته شدگان دکتری سال 1396، به اطلاع میرساند که برای تبت نام و تکمیل مدارک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 8 شهریورماه به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایید.

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری سال 1396
ضمن عرض تبریک به تمامی پذیرفته شدگان دکتری سال 1396، به اطلاع میرساند که برای تبت نام و تکمیل مدارک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 8 شهریورماه به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایید.