ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 94

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) سال1394 از روز سه شنبه 5 آبانماه لغایت 6آبانماه سال جاری به صورت حضوری(با در دست داشتن مدارک مندرج در سایت سازمان سنجش) از ساعت 8تا15 در اداره کل آموزش انجام می گردد. پیروز و سربلند باشید دکترمجید تراز مدیرکل آموزش دانشگاه ​

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 94

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) سال1394 از روز سه شنبه 5 آبانماه لغایت 6آبانماه سال جاری به صورت حضوری(با در دست داشتن مدارک مندرج در سایت سازمان سنجش) از ساعت 8تا15 در اداره کل آموزش دانشگاه انجام می گردد.

 

 

پیروز و سربلند باشید

دکترمجید تراز
مدیرکل آموزش دانشگاه