تماس با ما


تماس با ما
 تلفن:
تلفاکس:
 سامانه پیامکی:10003413204118
 پست الکترونيک:bahonarpardis@uk.ac.ir
آدرس:کرمان - بلوار جمهوری اسلامی،دفتر مرکزی پردیس دانشگاه شهید باهنر
کد پستی:7618954835   صندوق پستی:76169133