تعطیلی کلاس پردیس

بر اساس اعلام ریاست محترم پردیس دانشگاهی، کلاسهای آخر هفته در تاریخ های 16 و 17 آذر در پردیس دانشگاهی تشکیل نمی گردد. با تشکر

بر اساس اعلام ریاست محترم پردیس دانشگاهی، کلاسهای آخر هفته در تاریخ های 16 و 17 آذر در پردیس دانشگاهی تشکیل نمی گردد. با تشکر