فایل ها و فرم های دوره دکتری

برای اطلاع از آخرین تغییرات فرمهای پروپوزال، نگارش پایان نامه و اخبار و قوانین تحصیلات تکمیلی به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir/Default2.aspx?Id=9428 مراجعه نمائید.

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان دکترا (فایل WORD)
فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکترا (فایل WORD)
فرم تصویب طرح پژوهشی رساله دکترا 
​فرم معرفی دروس و داوران امتحان جامع دکترا 
فرم توزیع رساله دکترا 

آیین نامه آموزشی دوره دکترا (فایل PDF)

راهنمای نگارش پایان نامه دکترا