فایل ها و فرم های دوره دکتری

برای اطلاع از آخرین تغییرات فرمهای پروپوزال، نگارش پایان نامه و اخبار و قوانین تحصیلات تکمیلی به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرسhttp://hiedu.uk.ac.ir مراجعه نمائید.

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان دکترا (فایل WORD)

فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکترا (فایل WORD)

فلوچارت تصویب پروپوزال  دکترا ( PDF)

فرم تایید مقالات رساله دکترا (PDF)

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی (PDF)

 اصول نگارش رساله دانشجویان پردیس دانشگاهی (WORD)

 راهنمای کلی نگارش رساله دانشجویان پردیس دانشگاهی (WORD / PDF)

 

 

1- شیوه نامه دکترای تخصصی سال تحصیلی 1397 به بعد (PDF)

2- آیین نامه دکترای سال 1389 (PDF)

3- آیین نامه دکترا برای ورودی سال 1390 و بعد (PDF)

4- آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PDF)

5- دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته راهبری (PDF)